);
Paleismuur 56, 3991 VV Houten
030 - 636 4701

Jouw privacy blijft privé

Privacy is belangrijk, zeker in een medische praktijk. Jij wilt niet dat jouw gegevens openbaar worden gemaakt of dat een computer hack ervoor kan zorgen dat jouw gegevens op straat komen te liggen. Toch is het noodzakelijk dat ik het nodige van je weet zodat ik je een goede behandeling kan aanbieden. Vanzelfsprekend sta ik ervoor in dat jouw gegevens veilig zijn bij mij. Deze pagina is bedoeld om je te informeren hoe ik informatie verzamel, bewaar en wat jouw rechten zijn op inzage in de gegevens.

Dossieropbouw
Tijdens het intakegesprek vul je een formulier in waarin ik je vraag om persoonlijke en medische gegevens. Het gaat dan om informatie zoals je adres en telefoonnummer, maar ook gezinssamenstelling, wat voor werk je doet en natuurlijk medische gegevens. Indien jij bijvoorbeeld een hoge bloeddruk hebt, moet ik daar bij de behandeling mee rekening houden. Val je snel flauw? Ik wil het graag weten. Aan de hand van deze informatie kan ik bepalen of jij (medisch) geschikt bent om de behandeling te ondergaan.

Gedurende de behandeling blijf ik je nauwgezet volgen. Indien alles zonder problemen verloopt, hetgeen meestal zo is, dan noteer ik dat in het dossier. Treedt er een complicatie op, bijvoorbeeld: jij wordt misselijk, dan schrijf ik dat ook op. Bij een volgende behandeling kunnen we hier dan rekening mee houden.

Géén digitaal dossier
Het dossier dat ik aanmaak is een papieren dossier. Digitaal wordt er geen informatie over jou en jouw bezoek aan mijn praktijk opgeslagen. Jouw papieren dossier wordt in een afsluitbare dossierkast bewaard. Deze kast staat niet in de praktijkruimte maar in een aparte ruimte. De dossierkast is behalve tijdens mijn gebruik te allen tijde op slot. Behalve ikzelf heeft er niemand anders toegang tot de dossierkast en evenmin kunnen derden zich op eenvoudige wijze toegang tot de dossierkast verschaffen.

E-mailverkeer
Het e-mailverkeer dat ik ten behoeve van de praktijk gebruik, is info@colonwellness.nl. Er is slechts één PC beschikbaar waarmee ik dit e-mail adres en daarmee alle te ontvangen en verzenden mails kan benaderen. Deze PC staat niet in de praktijkruimte, maar in een ander gedeelte van mijn woning. Met name gebruik ik het e-mail adres voor communicatie bij het maken van afspraken of het plannen van een telefoongesprek. Op deze PC staat verder geen informatie die van (medisch) belang is voor jouw dossier. Mocht het zo zijn dat er via e-mail informatie wordt aangeleverd, hetgeen sporadisch wel eens het geval is, dan wordt deze informatie geprint en bij het papieren dossier gevoegd. Deze informatie wordt niet op de PC bewaard.

Inzagerecht
Indien je inzage wilt hebben in de gegevens die ik verzamel, dan is dat uiteraard geen enkel probleem. Veel van de informatie kun je al meelezen terwijl ik het opschrijf, zoals tijdens het intakegesprek.

Informatie aan derden
De informatie die ik verzamel en bewaar wordt uiteraard met niemand gedeeld, tenzij op jouw uitdrukkelijk verzoek. Indien jij bij mij komt omdat je bent doorverwezen door een arts of therapeut ben ik altijd bereid om deze professional te informeren over de behandeling. Dit vindt uiteraard alleen plaats indien hierom wordt verzocht, terwijl jij een kopie van mijn bericht aan jouw zorgverlener krijgt.

Klachtenprotocol
Mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent over hetgeen je hebt meegemaakt in mijn praktijk, dan hoor ik dat graag van je. In gezamenlijk overleg proberen we dan om tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan heb je het recht om voor interventie van een klachtencoördinator te verzoeken. Dit kan bij de beroepsvereniging NWP waarbij ik ben aangesloten. Meer informatie vind je hier: https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/klachten.asp. Aldaar kun je ook lezen welke andere mogelijkheden er zijn met betrekking tot jouw klacht.

Als zorgverlener heb ik ethiek hoog in mijn vaandel staan. Vandaar dat ik je graag informeer over alle rechten die jou toekomen. Ik hoop dat ik je hiermee alle vragen over jouw gegevens, jouw privacy en jouw klachtrecht heb beantwoord. Zijn er toch nog vragen, dan hoor ik dat graag.

© Colonwellness – Monique de Leng 2018